Godishnik na Sofiiskiya Universitet “Sv. Kliment Okhridski,” Biologicheski Fakultet. Kniga 2, botanika. Sofia.

Standard Form
God. Sofiisk. Univ. “Kliment Okhridski” Biol. Fak. 2, Bot.
IPNI Life Sciences Identifier (LSID)
urn:lsid:ipni.org:publications:20012607-1
Dates
Vol. 68+, (1973/74+), 1975?+
BPH Identifier
BPH-2 online
Preceded By
Godishnik na Sofiiskiya Universitet, Biologicheski Fakultet. Kniga 2, botanika, mikrobiologiya, fiziologiya i biokhimiya na rastenyata.