Otdel'noe izdanie, Obshchestvo Izucheniya Man'chzhurskogo Kraya. Ser. A., Istorico-etnograficheskaya [etc.]. Harbin.

Standard Form
Otd. Izd. Obshch. Izuch. Man'chzhur. Kraya, A
IPNI Life Sciences Identifier (LSID)
urn:lsid:ipni.org:publications:20011720-1
Dates
Nos. 1-31, 1925-1928
BPH Identifier
52748