Volkameria angulata Lour.

, Fl. Cochinch. 2: 389 (1790).