POWO

Pinus brutia Ten.

, Fl. Napol. 1: lxxii (1815).