POWO

Enneapogon desvauxii P.Beauv.

, Ess. Agrostogr. 82, 161 (1812).