Phlox glabriflora (Brand) Whitehouse

, Bull. Torrey Bot. Club 62: 384 (1935).