Botanicheskie Materialy Gerbariya Botanicheskogo Instituta Imeni V. L. Komarova Akademii Nauk S S S R. Leningrad. Leningrad [St. Petersburg]

Standard Form
Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.
IPNI Identifier
urn:lsid:ipni.org:publications:865-2
Dates
Vols. 7+, 194?+
BPH Identifier
BPH/S p. 165
Remarks
Notulae Systematicae ex Herbario Instituti Botanici Nomine V. L.¹Komarov i Academiae Scientiarum URSS. Preceded by: Botanicheskie¹Materialy Gerbariya Glavnogo Botanicheskogo Sada S S S R. Superseded by:¹Novosti Sistematiki Vysshikh Rastenii