Trudy Sredne-Aziatskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serija 8b. Botanika. Acta Universitatis Asiae Mediae. Botanica. Tashkent

Standard Form
Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., Ser. 8b, Bot.
IPNI Life Sciences Identifier (LSID)
urn:lsid:ipni.org:publications:342-2
Dates
Vols. 1-35, 1928-37
BPH Identifier
920.07
Superceded By
Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ. Lenina
Remarks
Alt. title: Acta Universitatis Asiae Mediae