Izvestiya Akademii Nauk Tadzhikskoi SSR. Otdelenie biologicheskikh nauk. Dushanbe.

Standard Form
Izv. Akad. Nauk Tadzhiksk. S.S.R., Otd. Biol. Nauk
IPNI Life Sciences Identifier (LSID)
urn:lsid:ipni.org:publications:20001049-1
Dates
1+, 1959+
BPH Identifier
BPH-2 p. 587