Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar. Stockholm

Standard Form
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.
IPNI Life Sciences Identifier (LSID)
urn:lsid:ipni.org:publications:1290-2
Dates
Vols. 8-17, 1747-1756
BPH Identifier
517.10
Remarks
Preceded by: Kongl. Swenska Wetensk. Acad. Handl. (# 1289); superseded┬╣by: Kongl. Vetens. Acad. Handl. (# 1288)

Read this publication