Koenigia nepalensis D.Don

, Prodr. Fl. Nepal. 74 (1825).