Warczewiczella amazonica Rchb.f. & Warsz.

, Bonplandia 2: 97 (1854).