Acriopsis griffithii Rchb.

, Bonplandia 2: 92 (1854).