Sida linearifolia Thonn.

, Beskr. Guin. Pl. 303 (1827). BHL