Crataegus columbiana var. chrysocarpa (Ashe) Dorn

, Vasc. Pl. Wyoming 299 (1988).