Spiraea salicifolia var. latifolia Aiton

, Hort. Kew. [W. Aiton] 2: 198 (1789).