POWO

Sauvagesia guianensis (Eichler) Sastre

, Caldasia 10: 507 (1970).