POWO

Prestoea schultzeana (Burret) H.E.Moore

, Gentes Herbarum 12: 34 (1980).