Gomphrena glabratoides (Suess.) J.C.Siqueira

, Pesquisas, Bot. no. 43: 184 (1992).
POWO