Actaea rubra (Aiton) Willd.

, Enum. Pl. [Willdenow] 1: 561 (1809).