IPNI logo - link to home The International Plant Names Index

Publication Details

Jaarbboek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuinbouw. Leiden

Standard Form:

Jaarb. Kon. Ned. Maatsch. Aanm. Tuinb.

BPH Number:

485.18

Dates:

1844-1864

Id: 19082-2 Version: 1.1 View Record history


Back to search page

 

© Copyright 2005 International Plant Names Index